NL

De consequenties van het bindend studieadvies voor prestaties

De consequenties van het bindend studieadvies voor prestaties
Wat zegt het onderzoek?

Wat zijn de gevolgen van het bindend studieadvies in het HO voor de prestaties van studenten?

Het bindend studieadvies wordt als beleidsmaatregel steeds vaker ingezet als een manier om prestaties van studenten en academisch succes te bevorderen. Maar het bewijs laat vooral de korte termijnuitkomsten van het bindend studieadvies zien. Maar hoe verhoudt het bindend studieadvies zich tot het behalen van een diploma voor de opleiding? Worden de doelstellingen van het bindend studieadvies wel behaald? 

 

We onderzochten het op grond van twee cohorten studenten van een Nederlandse universiteit.

Deze, in totaal 1707, studenten volgden het bachelorprogramma van de studierichting Economics and Business. We maken in deze studie gebruik van administratieve data.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?
  1. Het bindend studieadvies heeft geen verband met het behalen van een diploma of studievertraging. Dit is vooral van toepassing wanneer studenten die net niet bevorderd zijn vergeleken worden met studenten die net wel bevorderd zijn.
  2. De meeste studenten die net niet worden bevorderd verlaten de studie, maar schrijven zich vervolgens in voor dezelfde (of een gerelateerde) studie aan een andere universiteit.
  3. De voornaamste doelstelling: het bewegen van studenten om een andere niet-gerelateerde studie te kiezen, wordt onvoldoende bereikt.