NL

Hoe kiezen leerlingen hun middelbare school?

Hoe kiezen leerlingen hun middelbare school?
Wat zegt het onderzoek?

Hoe kiezen nieuwe brugklassers hun school?

Het Nederlandse onderwijssysteem biedt veel ruimte en keuzemogelijkheden aan kinderen van groep 8 om een school te kiezen die past bij hun wensen. Maar welke factoren spelen hierbij een rol? Baseren kinderen en hun ouders de schoolkeuze op factoren als onderwijskwaliteit, of eerder op reisafstand en sociale stratificatie? In deze studie onderzoeken we welke factoren een rol spelen bij de keuze van groep 8-leerlingen voor hun nieuwe vo-school.

De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn:
  1. Schoolkeuze houdt verband met de toetsscores van groep 8 leerlingen en met de kwaliteit van de nieuwe leerlingen.
  2. We vinden geen verband tussen schoolkeuze en de mate waarin schoolsucces bestaat, of het percentage zittenblijvers op een school. Sterker nog, we vinden ook geen verband tussen een kwaliteitsmeting van een nationaal dagblad en schoolkeuze.
  3. Echter, leerlingen lijken hun keuze vooral te baseren op de keuze van hun voormalige klasgenoten van de basisschool en op de reisafstand.