NL

Nienke Ruijs

Senior Onderzoeker

Nienke Ruijs is onderzoeker bij het Education Lab Netherlands. Haar onderzoeksgebieden betreffen ‘gelijke kansen’ en ‘ICT en innovatie’. Nienke is daarnaast onderzoeker bij de directie Kennis van de Inspectie van het Onderwijs. Binnen de Inspectie van het Onderwijs werkt Nienke voor de Staat van het Onderwijs en de meerjarige themalijn leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Nienke heeft een multidisciplinaire achtergrond: ze is gepromoveerd als onderwijseconoom, heeft een Research Master in Educational Sciences en een Master in klinische ontwikkelingspsychologie.