NL

Scholenflyer Pageturner

Authors

Voorlezen is één van de meest effectieve manieren om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Helaas is voorlezen niet in alle gezinnen vanzelfsprekendheid. Daarom heeft Stichting Vinci het ouderprogramma Pageturner ontwikkeld, dat aanstuurt op gewoontevorming. Het doel van Pageturner is om voorlezen een vast onderdeel te laten worden van de dagelijkse routine thuis.

Komend schooljaar gaat het TaalLab van Education Lab NL onderzoek doen naar de effecten van Pageturner op het voorleesgedrag van ouders en de taalontwikkeling van hun kleuters. Daarvoor zoeken we scholen met één of meer kleuterklassen, die een taalachterstand bemerken bij leerlingen in de groepen 1 en 2.

Wil je als school bijdragen aan de kennisontwikkeling binnen TaalLab, maar vooral aan taalontwikkeling van kleuters die dat goed kunnen gebruiken? Doe dan mee! Deelnemende scholen kunnen gebruik maken van het subsidieprogramma van Ontwikkelkracht.

Download de infoflyer of neem contact op met Marloes Antens of Bartje de Wit van Vinci via pageturner@vinci-toponderwijs.nl