NL

Praktijkkaart: bijeenkomsten ontwikkeling kind

Praktijkkaart: bijeenkomsten ontwikkeling kind

Wat is het doel van deze praktijkkaart?

Scholen kunnen ouders helpen om hun kind thuis te ondersteunen in het leren. Door ouders goed te informeren over hoe zij hun kinderen kunnen helpen en begeleiden, dragen scholen bij aan een hogere ouderbetrokkenheid. Het is belangrijk dat ouders weten hoe het met hun kind op school gaat, wat haar of zijn ontwikkelingsperspectief is en wat ouders kunnen doen om een bepaalde ontwikkeling te stimuleren.

Deze praktijkkaart beschrijft hoe gesprekken met ouders over de ontwikkeling met hun kind kunnen worden ingericht, met als doel om:

  • Ervoor te zorgen dat ouders en leerling geïnformeerd zijn over de ontwikkeling van de leerling.
  • De ontwikkeling van leerlingen met hun ouders bespreken.

Tijdens deze gesprekken tussen ouders, de leraar en de leerling staat de ontwikkeling van de leerling centraal. De gesprekken dragen ertoe bij dat alle partijen (leerling, ouders en school) een goed en correct beeld hebben van de ontwikkeling van de leerling. Door alle partijen te betrekken ontstaat er geen misverstand over de ontwikkeling van de leerling; alle partijen zijn op de hoogte. 


Naast het verstrekken van informatie over de ontwikkeling van hun eigen kind, zijn algemene ouderbijeenkomsten effectieve manieren om ouders te voorzien van informatie en handvatten. Zie hiervoor de praktijkkaart Informatiebijeenkomsten voor ouders.