NL

Praktijkkaart: informatiebijeenkomsten voor ouders

Praktijkkaart: informatiebijeenkomsten voor ouders

Wat is het doel van deze praktijkkaart?

Scholen kunnen ouders helpen om hun kind thuis te ondersteunen in het leren. Door ouders goed te informeren over hoe zij hun kinderen kunnen helpen en begeleiden, dragen scholen bij aan een hogere ouderbetrokkenheid. Hiervoor is het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van een school, en dat zij op de hoogte zijn van de onderwijskundige doelen en aanpak van de school. Daarnaast is het voor sommige groepen ouders van belang om hen te informeren over het Nederlandse onderwijssysteem en belangrijke beslismomenten. Algemene ouderbijeenkomsten zijn een effectief middel om ouders te voorzien van deze informatie en voor het geven van handvatten om leerlingen meer thuis te laten oefen met leerstof.

Deze praktijkkaart beschrijft hoe algemene ouderbijeenkomsten kunnen worden ingericht, met als uitgangspunt dat álle ouders hun kind kunnen ondersteunen in het leren. In deze algemene ouderbijeenkomsten wordt informatie gegeven over de werkwijze van de school, het Nederlands onderwijssysteem en krijgen ouders tips over hoe ze hun kinderen thuis kunnen ondersteunen. Doel van de bijeenkomsten is om:

  • (leer)gedrag van leerlingen te stimuleren;
  • ouders de werkwijze van de school en het educatiesysteem uit te leggen, waarbij in elke groep de leermijlpalen voor dat schooljaar worden besproken en de belangrijke rol van de ouders en hoge verwachtingen wordt benadrukt.

Naast het verstrekken van algemene informatie, is het belangrijk dat ouders weten hoe het met hun eigen kind gaat op school. Zie hiervoor de praktijkkaart Bijeenkomsten ontwikkeling kind.