NL

Praktijkkaart: hoe kies ik voor een aanpak?

Praktijkkaart: hoe kies ik voor een aanpak?

Wat is het doel van deze praktijkkaart

Deze praktijkkaart biedt leraren en schoolleiders handvatten om een programma of interventie te kiezen waarmee ze hun ontwikkelingsdoelen kunnen bereiken. Je gebruikt deze kaart het beste als vervolgstap op de praktijkkaart Probleemstelling en Doelstelling. Die praktijkkaart beschrijft hoe je problemen in de ontwikkeling van leerlingen – op individueel of groepsniveau – analyseert en doelen formuleert om deze problemen te verhelpen. Dat is de noodzakelijke eerste stap op weg naar de oplossing.

 

Deze praktijkkaart helpt je bij de logische volgende stap: bepalen met welke interventies je de gestelde doelen kunt behalen. Daarvoor doorloop je 4 deelstappen:

  • Op zoek gaan naar kansrijke aanpakken.
  • In kaart brengen hoe deze aanpakken tot het gewenste resultaat leiden, en voor wie.
  • De randvoorwaarden voor succes identificeren.
  • Een aanpak kiezen.