NL

Segregatie in het basisonderwijs

Segregatie in het basisonderwijs
Wat zegt het onderzoek?

Basisscholen zijn sterk gesegregeerd in Nederland. De segregatie leidt tot ‘bubbels van gelijkgestemden, waarbij met name het opleidingsniveau van ouders belangrijk is (en steeds belangrijker is geworden). De etnische segregatie daalt in het basisonderwijs. Daarnaast zijn er grote verschillen in gemeenten in de dissimilariteitsindex, een gangbare maat om segregatie te onderzoeken. Deze index geeft het percentage leerlingen weer dat van school zou moeten verhuizen om tot een evenredige verdeling te komen. In de G4 is dit percentage hoog, zo rond de 70%. Een deel hiervan komt doordat leerlingen veelal in de buurt naar school gaan, en wijken ook gesegregeerd zijn. Een ander deel komt doordat ouders specifieke scholen kiezen. Verschillende soorten scholen dragen hierbij verschillend bij aan de segregatie. Sommige concepten of denominaties leiden tot sterkere segregatie, andere scholen zijn juist desegregerend.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?
  1. Segregatie is hoog in het Nederlandse basisonderwijs
  2. Sociaal economische segregatie is het hoogst en stijgt, etnische segregatie daalt
  3. Woonsegregatie bepaalt in grote mate de schoolsegregatie, maar ook schoolkeuze draagt substantieel bij
  4. Concepten en denominaties dragen positief, neutraal of juist negatief bij aan segregatie.
  5. Concepten en denominaties dragen positief, neutraal of juist negatief bij aan segregatie.