NL

Effecten van prikkels op (on)gewenst gedrag van leerlingen, leraren en schoolleiders

Hoe effectief zijn (gedrags)prikkels die in Nederland veel gebruikt worden?

Doel van ons project

In dit onderzoek toetsen wij de effectiviteit van (gedrags)prikkels die in Nederland veel gebruikt worden: (1) selectie, (2) informatieverstrekking, (3) beloning, en (4) onderwijstoezicht. Centraal staat de vraag of deze interventies in het Nederlands onderwijs effectief zijn en tot welke gedragsveranderingen zij leiden.

Hoe doen we dit?

Deelproject 1 onderzoekt de effectiviteit van selectiemaatregelen in het hoger onderwijs. Het gaat over de effecten van de taal- en rekentoets bij lerarenopleidingen. Het beleidsdoel van deze interventie was de kwaliteit van de instroom te vergroten. We onderzoeken in welke mate dit is gebeurd en wat eventuele neveneffecten zijn.

 

Deelproject 2 onderzoekt hoe informatie over de arbeidsmarktkansen van opleidingen gepresenteerd kan worden om tot een meer arbeidsmarktgerichte studiekeuze te komen. Wij implementeren ‘eye-tracking’ technologie om in een ‘randomized controlled trial setting’ de gedragsreacties van jongeren op de arbeidsmarktinformatie die aan hen wordt gepresenteerd te onderzoeken.

 

Deelproject 3 onderzoekt het effect van beloningsmaatregelen voor leraren op het arbeidsaanbod van leraren op achterstandsscholen. Enerzijds worden in een ‘systematic literature review’ de effecten van financiële prikkels in Nederland en andere landen uiteengezet. Anderzijds wordt de effectiviteit van een salarisverhoging op de werkgelegenheid voor leraren getoetst bij scholen met een complexe leerlingpopulatie in Amsterdam.

 

Deelproject 4 onderzoekt wat de effecten en neveneffecten zijn van onderwijstoezicht op basisscholen. In een quasi-experimenteel setting onderzoeken wij in welke mate onderwijstoezicht tot verbeterde onderwijskwaliteit leidt.

Teamleden

Stan Vermeulen

Stan Vermeulen

Senior onderzoeker

Tijana Prokic-Breuer

Tijana Prokic-Breuer

Directeur en oprichter

Rolf van der Velden

Rolf van der Velden

Programma leider

Inge de Wolf

Inge de Wolf

Oprichter en directeur

Tom Stolp

Tom Stolp

Senior onderzoeker

Partners