NL

Rolf van der Velden

Programmaleider

Rolf van der Velden (1955) is hoogleraar Onderwijs en Beroepsloopbaan bij de Universiteit Maastricht en directeur van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt . Hij is fellow bij de Graduate School of Business and Economics (GSBE) van de Universiteit Maastricht en fellow bij het Amsterdam Centre for Learning Analytics. Hij is samen met Carla Haelermans coördinator voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs. Hij heeft diverse (inter)nationale projecten op het gebied van de transitie van school naar werk geleid (onder meer het REFLEX project) en is een van de coördinatoren van het internationale PIAAC project