NL

Conceptueel Model

Conceptueel Model
Wat zegt het onderzoek?

Hoe kijken we naar de kwaliteit van het onderwijs?

Naar de kwaliteit van het onderwijs kun je op veel verschillende manieren kijken. Naar de kwaliteit van het onderwijsstelsel mogelijk op nog meer verschillende manieren. Het perspectief waarmee je kijkt, is in grote mate bepalend voor de uitkomsten. Gaat het vooral om de kwaliteit van leraren, hoe gelukkig leerlingen worden, om wat leerlingen leren of hoe goed ze zich in het vervolgonderwijs of op de arbeidsmarkt redden? En kijken we dan naar doelmatigheid, of ook naar keuzevrijheid of de rechtvaardigheid van de verdeling? Dit paper beschrijft een conceptueel kader over onderwijskwaliteit en onderwijsstelsels.

Vier functies en vier criteria

We hanteren een systeemtheoretische invalshoek door te kijken naar de functies die het onderwijs in de samenleving vervult, en vervolgens deze functies op een aantal criteria te beoordelen. We onderscheiden vier functies van het onderwijssysteem: de kwalificatiefunctie, de selectiefunctie, de allocatiefunctie en de socialisatiefunctie. Elk van de vier functies kan weer op basis van meerdere criteria beoordeeld worden. We onderscheiden hier vier criteria; doeltreffendheid, doelmatigheid, rechtvaardigheid en keuzevrijheid. Sommige functies en criteria staan op gespannen voet met elkaar. Met andere woorden, er kan een afruil plaatsvinden waardoor optimalisatie van de ene functie of het ene criterium ten koste gaat van optimalisatie van een andere functie of ander criterium. Deze afruil leidt tot suboptimale uitkomsten.

Hoe ontstaan ongewenste uitkomsten?
  1. De verschillende functies en criteria staan soms op gespannen voet. Er is regelmatig sprake zijn van een trade-off tussen de verschillende functies of criteria.
  2. Ook kan sprake zijn van trade-offs tussen de verschillende niveaus. Gaat het om leraren in de klas, de school, de regio of de situatie in Nederland?
  3. Voor het maken van effectief beleid op scholen is het van belang enig inzicht te hebben in wat wel en niet werkt in het onderwijs. Gelukkig is er steeds meer informatie over effectieve interventies en effectief beleid.
  4. Ook door restricties kunnen ongewenste uitkomsten ontstaan, ook al is het beleid in principe kansrijk. Zo is professionalisering van leraren bijvoorbeeld weinig kansrijk als er op een school onvoldoende capabele leraren zijn.