NL

Wie wil er leraar worden?

Wie wil er leraar worden?

Het lerarentekort is een groot probleem in Nederland. Hoe wordt dit veroorzaakt?

Wat zegt het onderzoek?

Welke studenten halen hun lerarendiploma?

Ondanks de goede arbeidsmarktpositie van startende leraren wat betreft werkloosheid, startsalarissen en de match tussen opleiding en baan zijn er onvoldoende afgestudeerden van de pabo en andere lerarenopleidingen.

Het lerarentekort neemt toe. Er zijn onvoldoende startende leraren om alle vacatures op scholen te vervullen. In dit hoofdstuk laten we zien waar de schoen wringt bij de instroom en uitstroom van de lerarenopleidingen. De vragen die we beantwoorden zijn:

 1. Hoeveel en welke studenten zijn in de laatste tien jaar met de lerarenopleidingen gestart?

2. Hoeveel en welke studenten switchen van opleiding of vallen tussentijds uit?

3. Hoeveel en welke studenten halen binnen vijf jaar hun diploma aan de lerarenopleidingen?

In dit artikel kijken we vooral naar meerjarige trends in de instroom en doorstroom van studenten. Ook vergelijken we de instroom en doorstroom van de studenten aan de lerarenopleidingen met die van studenten in het gehele hoger onderwijs, op het gebied van enkele eenvoudige achtergrondkenmerken (geslacht, etniciteit, vooropleiding, profielkeuze, examencijfers).

Wat zijn de belangrijkste conclusies?
  1. halvering van het aantal studenten dat met de pabo start.
  2. veel en een stijgend aantal studenten dat de tweedegraadslerarenopleidingen niet afmaakt. Verhoging van de instroom aan de pabo’s en verhoging van de kans op een diploma aan de tweedegraadslerarenopleiding de lijken de meest kansrijke beleidsmaatregelen. Bij nieuwe maatregelen is het wel van belang om ook te kijken naar de effecten op de kwaliteit en diversiteit van de instroom.