NL

Zo match je kansen met opbrengsten

Zo match je kansen met opbrengsten
Wat zegt het onderzoek?

Welke schoolkenmerken dragen bij aan kansen en rendement?

Dit onderzoek kijkt naar welke organisatorische kenmerken bijdragen aan kansen én rendement. Het onderwijs zet steeds meer in op inclusiviteit. We willen aan alle leerlingen kansen bieden om het diploma te halen op het niveau dat het best past bij hun (cognitieve) talenten. Dat betekent dat scholen kansen kunnen geven aan leerlingen om een hoger onderwijsniveau te volgen. Maar de aanname is dat een leerling die de kans krijgt om een hoger onderwijsniveau te volgen tegelijkertijd het risico loopt om slechter te presteren.

Sommige scholen slagen er echter beter in om deze leerlingen aan een diploma te helpen dan andere scholen. Scholen met een hoger percentage meisjes, 1 of 2-jarige brugklas, en scholen met een confessionele signatuur bieden vaker kansen, terwijl categorale scholen met een hoog percentage leerlingen van ouders met een hoog inkomen zich vaker richten op het bereiken van rendement.

Scholen die zowel kansen bieden als rendement behalen zijn scholen met een hoger percentage leerlingen met een migratieachtergrond, een hoger percentage ouders met een hoog inkomen, een hoger percentage meisjes en een 1- of 2-jarige brugklas.

De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn:

    1. Scholen laten een duidelijke voorkeur zien ten aanzien van kansen en rendement: Sommige scholen hebben een voorkeur voor het geven van kansen. Andere scholen hebben een voorkeur voor rendement.
    2. Er is geen duidelijke trade-off tussen kansen en rendement. Dat betekent dat het bieden van kansen niet ten koste hoeft te gaan van het rendement.
    3. We kunnen de kenmerken van scholen achterhalen die een voorkeur hebben voor kansen of rendement, en vervolgens zien wat de kenmerken zijn die samenhangen met het behaalde rendement.
Wat zijn de implicaties?
  1. Investeer in kwaliteit, dit is goed voor kansen en rendement
  2. Gegeven de kwaliteit, kun je als school kiezen voor meer kansen of rendementen
  3. Een brede brugklas lijkt goed voor kansen en voor rendement