NL

Per Bles

Onderzoeker

Per Bles is promovendus in het door de NRO gefinancierde project Flexibiliteit van onderwijssystemen bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Daarvoor was hij onderzoeker aan hetzelfde instituut en leverde hij onder andere een bijdrage aan de Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs  (NCO), het onderzoeksproject Excellentie in het Hoger Onderwijs en de schoolverlatersonderzoeken van het ROA.