NL

Covid-19 Praktijkkaarten

De Covid-19 crisis heeft een grote invloed op het onderwijs. Iedereen in het onderwijs heeft zich maximaal ingezet om achterstanden te beperken, effectief afstandsonderwijs te verzorgen en leerlingen goed in beeld te houden. Kansengelijkheid staat echter onder druk. Sommige leerlingen hebben een (verdere) leerachterstand opgelopen, terwijl andere leerlingen juist profijt hebben gehad van het afstandsonderwijs. Wij onderzoeken wat de gevolgen zijn van de Covid-19 crisis voor de ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast verzamelen we kennis over kansrijke interventies die ingezet kunnen worden om de onderwijsachterstanden zo snel mogelijk in te halen. Hiervoor maken we samen met leraren en schoolleiders praktische handreikingen voor scholen.

Onderzoekers

Inge de Wolf

Directeur

Tijana Prokic-Breuer

Algemeen Directeur

Roxanne Korthals

Senior Onderzoeker

Sanne van Wetten

Senior Onderzoeker

Eva Naaijkens

Schoolleider van de Alan Turingschool

Martin Bootsma

Leraar en teamleider van de Alan Turingschool

Suzanne de Leeuw

Senior Onderzoeker

Tom Stolp

Senior Onderzoeker

Geïnspireerd door wetenschap, gemaakt voor de onderwijspraktijk

Onze toolkits beschrijven en analyseren de kansrijke aanpakken voor het effectief inzetten van extra lessen en het versterken van ouderbetrokkenheid. Dit doen we op basis van op basis van het literatuuronderzoek.

We weten echter ook hoe lastig het kan zijn om deze inzichten te vertalen naar de werkpraktijk in het klaslokaal. In samenwerking met  Eva Naaijkens en Martin Bootsma van de Alan Turingschool in Amsterdam hebben we daarom een reeks van praktijkkaarten gemaakt met als doel om de HOE-vraag beter te beantwoorden. In deze praktijkkaarten worden de algemene aanbevelingen uit de toolkits omgezet naar praktische en concreet beschreven aanpakken voor scholen.

Voor meer informatie over het Covid-19 project kunt u contact opnemen Tijana Prokic Breuer of Eva Naaijkens.​