NL

Lerende organisaties

Scholen zijn professionele organisaties, maar het lerend vermogen verschilt sterk tussen scholen. Wat maakt dat leraren en schoolleiders zich op sommige scholen actief professionaliseren, maar op andere scholen niet? Hoe kunnen leraren zich verder professionaliseren? En hoe kan een schoolleider hierin het verschil maken? Waarom is de rol van schoolleider zo belangrijk om je als school verder te ontwikkelen? In hoeverre werken de condities en instrumenten hierin mee en wanneer gaat het meer over houding en gedrag? In deze, meer kwalitatieve, lijn werken we samen met schoolleiders, leraren, bestuurders en internationale organisaties om scholen te helpen meer lerende organisaties te worden.

Onderzoekers

Inge de Wolf

Directeur

Tijana Prokic-Breuer

Algemeen Directeur

Stan Vermeulen

Senior Onderzoeker

Nienke Ruijs

Senior Onderzoeker

Onderzoek en partners

Voor ons onderzoek naar scholen als lerende organisaties werken we samen met de Inspectie van het Onderwijs. Voor deze onderzoekslijn ontvingen we een subsidie van de Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek om onderzoek te doen naar vroege carrière mobiliteitspatronen van basisschoolleerkrachten. We onderzoeken ook het verband tussen de kenmerken van leerkrachten en de prestaties van leerlingen en de impact van assortatieve matching tussen leerkrachten en leerlingen op de resultaten van leerlingen. De resultaten van deze onderzoekslijn worden voor een breder publiek beschikbaar gesteld door middel van een jaarlijkse publicatie van Staat van het Onderwijs in Nederland.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Tijana Prokic-Breuer of Stan Vermeulen.