NL

Toetsing en Evaluatie

Wat maakt een school een goede school? Hoe evalueer je de kwaliteit van een school? Hoe zijn de prestaties, de kansen, het arbeidsmarktperspectief, de socialisatie en het welbevinden van leerlingen? En in hoeverre verschillen scholen hierin? En hoe doen leerlingen in Nederland het ten opzichte van leerlingen in andere landen op deze verschillende aspecten van kwaliteit? En kijkt de inspectie naar de relevante kenmerken van kwaliteit? Deze vragen zijn uiterst relevant in een land waar scholen veel ruimte hebben om keuzes te maken, verschillend gedacht wordt over wat kwaliteit is en het onderwijstoezicht wil innoveren. We maken hiervoor gebruik van internationale instrumenten, Nederlandse data en gegevens van de onderwijsinspectie.

Onderzoekers

Inge de Wolf

Directeur

Chris van Klaveren

Programmaleider

Ilja Cornelisz

Programmaleider

Myrthe Frenk

Senior Onderzoeker

Onderzoek en partners

Voor ons werk op het gebied van toetsing en evaluatie in het onderwijs werken we samen met de Inspectie van het Onderwijs. Binnen dit langdurige samenwerkingsverband dat in 2014 van start is gegaan in vorm van Academische Werkplaats Onderwijskwaliteit, werken we samen aan evidence-based innovatie en verbetering van toezicht in het Nederlands onderwijs. Hiervoor maken we gebruik van internationale instrumenten, Nederlandse statistische gegevens en gegevens van de Nederlandse Inspectie voor het Onderwijs. De resultaten van de samenwerking worden gebruikt voor de jaarlijkse publicatie over de Staat van het Onderwijs in Nederland. Ons onderzoek informeert ook de innovatie en verbetering van de beoordeling van de schoolkwaliteit in Nederland.

Voor meer informatie over ons onderzoek naar toetsing en evaluatie kunt u contact opnemen met Inge de Wolf.