NL

Gelijke kansen

Wat kunnen scholen doen om hun leerlingen kansen te bieden? Welke maatregelen leiden op scholen daadwerkelijk tot gelijke kansen voor leerlingen? Wat werkt hier op scholen? Dit zijn voor scholen, besturen en gemeentes belangrijke vragen, zeker nu de ongelijkheid in het onderwijs is opgelopen. De COVID19-crisis versterkt de urgentie hiervan. Wat kan je doen als school, wat werkt en wat zijn eventuele neveneffecten? We werken in deze lijn aan literatuuroverzichten, analyses met bestaande data over Nederlandse leerlingen en we doen co-creaties en experimenten met scholen uit het hele land.

Onderzoekers

Inge de Wolf

Directeur

Tijana Prokic-Breuer

Algemeen Directeur

Rolf van der Velden

Programmaleider

Ilja Cornelisz

Programmaleider

Bowen Paulle

Senior Onderzoeker

Sanne van Wetten

Senior Onderzoeker

Onderzoek en partners

Voor ons werk op het gebied van kansengelijkheid in het onderwijs werken we samen met de Inspectie van het Onderwijs, de Gemeente Amsterdam, het Nationaal Cohortonderzoek en de Jeugd Educatie Fonds. In augustus 2020 hebben we een subsidie ontvangen van het ZonMW om de gevolgen van de Covid-19-crisis voor de onderwijsprestaties en kansengelijkheid in het basisonderwijs te onderzoeken. Samen met schoolleiders en docenten werken we ook aan de ontwikkeling van evidence-based toolkit voor scholen die
scholen kunnen helpen om de gevolgen van de Covid-19-crisis op te vangen.

Voor meer informatie over ons onderzoek naar Kansengelijkheid in het Onderwijs en het Covid-19 project kunt u contact opnemen met Inge de Wolf of Tijana Prokic-Breuer.