NL
Frank Cörvers

Frank Cörvers

Senior onderzoeker

Frank Cörvers

Senior onderzoeker

Frank Cörvers  combineert de leerstoel Demografische transitie, menselijk kapitaal en werkgelegenheid aan Maastricht University School of Business and Economics (SBE) met het onderzoeksprogramma Menselijk kapitaal in de regio bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Binnen Education Lab NL  maakt hij deel uit van LeraarLab.

Hij is onder meer wetenschappelijk directeur van de Graduate School of Business and Economics (GSBE), lid van de wetenschappelijke board van ITEM, fellow bij MACIMIDE, lid van Expertgroep Sociale Demografie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en lid van de Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling (WRB).

Frank Cörvers studeerde algemene economie in Maastricht en Hannover, en promoveerde aan in Maastricht op een onderzoek naar de invloed van onderwijs en training op de internationale concurrentiepositie van industriesectoren. Hij werkte als docent aan de economische faculteit bij Maastricht University, en als onderzoeker, projectleider en leidinggevende bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ROA.

Zijn meest recente publicaties gaan over onderwerpen als de kwaliteit en relevantie van beroepsonderwijs, migratie en braindrain, regionale arbeidsmarkten en de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de lerarenarbeidsmarkt. Hij heeft tientallen onderzoeksrapporten gepubliceerd voor opdrachtgevers van ministeries, provincies, de Europese Unie, de OESO en de Wereldbank. Hij wordt regelmatig geraadpleegd als expert op het gebied van onderwijs- en arbeidsmarktvraagstukken door bijvoorbeeld ministeries, landelijke raden en diverse nieuwsmedia.