NL
Tom Rongen

Tom Rongen

Promovendus

Tom Rongen

Promovendus

De komende vier jaar gaat Tom zich richten op het lerarentekort in Nederland. Concreet gaat Tom onderzoek doen naar de oorzaken en gevolgen van lerarentekorten. De eerste kan betrekking hebben op functiekenmerken zoals werkdruk en werkomstandigheden. Dit laatste richt zich op de impact die tekorten hebben op studenten. Als er minder onderwijs beschikbaar is, kunnen de prestaties van leerlingen afnemen, wat uiteindelijk de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs schaadt.

Bovendien zal Tom proberen veelbelovende interventies te analyseren om het lerarentekort terug te dringen en de negatieve effecten die tekorten kunnen hebben op de kwaliteit van het onderwijs te verzachten. Met een focus op arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden streeft Tom ernaar manieren te vinden om dit probleem in het onderwijssysteem op te lossen.