NL

Covid-19

De Covid-19 crisis heeft een grote invloed op het onderwijs. Iedereen in het onderwijs heeft zich maximaal ingezet om achterstanden te beperken, effectief afstandsonderwijs te verzorgen en leerlingen goed in beeld te houden. Kansengelijkheid staat echter onder druk. Sommige leerlingen hebben een (verdere) leerachterstand opgelopen, terwijl andere leerlingen juist profijt hebben gehad van het afstandsonderwijs. Wij onderzoeken wat de gevolgen zijn van de Covid-19 crisis voor de ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast verzamelen we kennis over kansrijke interventies die ingezet kunnen worden om de onderwijsachterstanden zo snel mogelijk in te halen. Hiervoor maken we samen met leraren en schoolleiders praktische handreikingen voor scholen.

Onderzoekers

Inge de Wolf

Directeur

Tijana Prokic-Breuer

Algemeen Directeur

Roxanne Korthals

Senior Onderzoeker

Rolf van der Velden

Programmaleider

Stan Vermeulen

Senior Onderzoeker

Sanne van Wetten

Senior Onderzoeker

Eva Naaijkens

Schoolleider van de Alan Turingschool

Martin Bootsma

Leraar en teamleider van de Alan Turingschool

Bas Aarts

Junior onderzoeker

Onderzoek en partners

In augustus 2020 hebben we samen met de Inspectie van het Onderwijs, de Gemeente Amsterdam en het Nationaal Cohortonderzoek, een subsidie ontvangen van het ZonMW om de gevolgen van de Covid-19-crisis voor de onderwijsprestaties en kansengelijkheid in het basisonderwijs te onderzoeken. Samen met schoolleiders en docenten werken we binnen dit project aan de ontwikkeling van evidence-based toolkit voor scholen die scholen kunnen helpen om de gevolgen van de Covid-19-crisis op te vangen.
Voor meer informatie over het Covid-19 project kunt u contact opnemen met Inge de Wolf of Tijana Prokic Breuer.